За Нашенец

За Нашенец

 

NASHENEC

Нашенец е страница съдържаща широк спектър от информация; предоставена е напълно безплатно. Статиите са насочени към Българи, живеещи на територията на острова; други читатели може да бъдат хора, които имат интерес към живота във Великобритания. Основни проблеми, които се разглеждат са свързани с ежедневието и трудностите, пред които се изправяме всеки един ден.

Информацията се използва изцяло на отговорността на читателите. Съветите, препоръките и данните са предоставени и зе използват напълно доборовлно. Информацията и становищата не трябва да се тълкуват като закони или норми; авторите не трябва да се считат за хора са с юридическо образование и не гарантират.