Грант за Самонаети – SEISS

Грант за самонаети – SEISS(Self-Employed Income Support Scheme) Поради епидемията породена от Covid, правителството организира система за помощ за самонаети лица (Self Employed). Схемата за подпомагане на самонаети е насочена към тези лица, чийто доходи са били значително занижени поради ефекта на пандемията. Една от схемите в тази система е предоставянето на безвъзмездна помощ на хората, чийто […]